KDO JSME

Všichni jsme členové dětské výchovné organizace Junák- český skaut, z.s. Máme bohaté zkušenosti s přípravou programů. Někteří z nás vedou skautské družiny. 

Tomáš Brettl

21 let

Pedagogická fakulta UK, Praha

obor Český jazyk, ZSV
vedoucí příměstského tábora

Vít Jeníček

20 let

Fakulta chemicko-technologická VŠCHT, Praha
obor Syntéza a výroba léčiv

vedoucí příměstského tábora 

David Josef Trčka

19 let

Střední průmyslová škola, Příbram
obor multimédia

vedoucí příměstského tábora

Tereza Sladovníková

19 let

Gymnázium Legionářů, Příbram
vedoucí příměstského tábora 


Evelína Bauerová

17 let

Obchodní akademie, Příbram
vedoucí příměstského tábora

S kým se ještě potkáte na některém z našich turnusů?

Adéla Pacovská

19 let

Gymnázium Legionářů, Příbram
příprava programu

Eliška Tůmová

17 let

Gymnázium Legionářů, Příbram
příprava programu 

Markéta Horychová

17 let

Střední zdravotnická škola, Příbram
obor Zdravotní asistent
příprava programu 

Barbora Vočková

16 let

Gymnázium Legionářů, Příbram
příprava programu 

Mockrát děkujeme za pomoc naší skautce 

Magdě Šebkové za pomoc při vedení bankovního účtu a všem ostatním skautům, kteří se jakkoliv podílejí na přípravě příměstského tábora.