INFORMACE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JE URČEN PRO DĚTI VE VĚKU 6 - 10 LET

Po domluvě lze přihlásit i děti v jiném věkovém rozsahu.

Je důležité brát v potaz skutečnost, že program je přizpůsoben
pro danou věkovou kategorii.

Termíny

8. - 12. července 2019 - Olympijský oheň
15. - 19. července 2019 - Olympijský oheň
12. - 16. srpna 2019 - Zkáza na Olympu

Červencové termíny mají zcela stejné téma a program. Srpnový je odlišný.
Pokud chcete přihlásit své dítě na dva turnusy, doporučujeme jeden červencový a jeden srpnový.

Cena

Cena činí 1 200 Kč za jedno dítě za jeden turnus.

V ceně je zahrnuto:
jídlo (dopolední svačina, oběd, svačina), pití po celý den, animační program (divadlo, eko program, ...), odměny pro děti, ...

Informace o platbě Vám zašleme po přihlášení na e-mail. Platbu bude nutné uhradit pomocí bankovního převodu nejpozději do 30. 4. 2019.

Co s sebou

V den nástupu na příměstský tábor:

- očkovací průkaz a kartička pojišťovny (stačí kopie)
- vyplněnou přihlášku
- vyplněnou Smlouvu
- vyplněný Monitorovací list matky a Monitorovací list otce
- potvrzení o zaměstnání

- léky, které dítě pravidelně užívá  (odevzdat při předání dítěte s rozpisem užívání)


Všechny dokumenty ke stažení a návod jak je vyplnit viz níže.
Doporučujeme sportovní oblečení přizpůsobené aktuálnímu stavu počasí.
Doporučujeme nenosit na příměstský tábor mobily a drahou elektroniku.

Dokumenty k vyplnění 

Dokumenty se odevzdávají v den nástupu na příměstský tábor.

Návod k vyplnění

Přihláška

  • vyplnit běžné informace a podepsat (oba dva zákonní zástupci)

Potvrzení o zaměstnání

  • musí odevzdat oba dva rodiče
  • z dokumentu vybrat příslušnou přílohu (popsáno uvnitř)

Smlouva s rodiči

  • vyplnit běžné informace a podepsat (oba dva zákonní zástupci)

Monitorovací list matka a otec

  • vyplnit běžné informace a informace o zaměstnání 

Pokud dítě vyrůstá pouze s jedním rodičem či jiným zákonným zástupcem, postačí dokumenty od daného zákonného zástupce.

Velikost trička

V přihlášce budete požádáni o vyplnění velikosti trička pro vaše dítě.

Místo a doba konání

Většina programu se bude konat ve skautské klubovně, kam také ráno své dítě odvedete a odpoledne si ho vyzvednete. Čas budeme trávit i mimo klubovnu.

Příměstský tábor se bude konat od 7:30 do 15:30.

Vedoucí příměstského tábora

V přípravném týmu příměstského tábora je nás 5 studentů. Většina z nás vede skautské družiny a všichni máme zkušenosti s organizováním akcí pro děti. Na jednotlivých turnusech se vždy potkáte ještě s jedním skautem, který nám s programem pomůže.

Děti budou rozdělené do 4 skupinek.
Každá skupinka bude mít svého vedoucího. 

V programu je zahrnuta práce v těchto skupinkách i v celém kolektivu.

Program

Naše nápady čerpáme hlavně z naší skautské činnosti, proto jsme se snažili sestavit program pestrý a tak, aby děti bavil. 

Harmonogram dne

7:30                  začátek v klubovně
7:30 - 7:50       aktivita
7:50 - 8:10       dopolední svačina
8:10 - 11:30       dopolední program
11:30 - 13:30     oběd ve školní jídelně
13:30-15:30      odpolední program s odpolední svačinou
15:30                konec ve skautské klubovně